Deze website is ontwikkeld conform het ‘Privacy by default’ principe. Dat wil zeggen dat we geen persoonsgegevens vragen, oogsten of opslaan tenzij jij er zelf voor kiest iets met IJburgdoejemee te delen.

Website
Je kunt de site gebruiken om artikelen te lezen zonder verdere gegevens aan ons te verstrekken.

Op de site kun je ons ook een bericht voor publicatie sturen, reageren op een artikel, een agendapunt aandragen of contact met ons opnemen. Je bent vrij om je voor- en achternaam te vermelden. We vragen je wel je emailadres te verstrekken, zodat we je kunnen antwoorden wat we doen met je verzoek. Er wordt nooit automatisch iets geplaatst.

Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Coloci, de partij die onze website technisch faciliteert. Omdat alleen een emailadres niet herleidbaar is tot jou als persoon, is er geen privacystatement van toepassing in dit geval.
Het Coloci platform gebruikt geen verder geen cookies en er worden geen IP-adressen opgeslagen.

Foto’s van personen op de website zijn niet herleidbaar naar andere persoonsgegevens. We vragen mensen zoveel mogelijk toestemming vooraf om een foto op de site te mogen zetten. Vind je onverhoopt een afbeelding van jezelf op onze website, die je niet (meer) gepubliceerd wilt hebben? Meld het ons. Dan ondernemen we meteen actie. Op de website worden zoveel mogelijk alleen voornamen gebruikt.

Dit zijn belangrijke uitgangspunten van Coloci in dienst van lokale gemeenschapsvorming. Zij zien deze intiatieven daartoe niet als een economische entiteit of marktplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van het communicatiemedium of aanpak, deelnemers prooi van elkaar of derden kunnen worden. Dus ook niet via Coloci. 

Nieuwsbrief
Via de website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Nog niet operationeel, mogelijk in de toekomst

De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links je eventueel klikt.
Bij aanmelding vragen we je verplicht om je emailadres, voornaam en achternaam. Je naam en emailadres hebben we nodig om je te kunnen registreren in ons nieuwsbriefbestand. We bewaren je gegevens zolang je je niet afmeldt voor de nieuwsbrief.

Alle persoonsgegevens bevinden zich in het nieuwsbriefprogramma LaPosta. Dit programma wordt beheerd door een Nederlands bedrijf met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Die voldoet volledig aan de AVG-voorschriften 2018. LaPosta slaat alle data binnen de EU. Hun privacy-statement vind je hier.