De start is op vrijdag 25 augustus en daarna volgen nog zes voorstellingen op vaste data in okt, nov, dec, jan, feb en april en tijdstippen (donderdagochtend en -middag en vrijdagochtend en -middag).  Het gaat om voorpremiëres met een korte inleiding.